#1


"הניכור של אדם מזולתו נחשב לאחד מהכשלים המוסריים העמוקים ביותר בחברה האנושית. אופייה הליברלי של החברה המערבית בת זמננו מעצימה עד לקצה את מושגי זכויות האדם ובדרך כלל מדגישה את התגלמותו באופן הבלעדי שמאפשר ליחיד להתעלם מפניו של האחר". בין מעונות לדירות בקהילה, היכן ממוקמים בעלי המוגבלויות? הרב בני לאו כותב

קרא עוד...