#1

ענקית הטכנולוגיה הגיעה להסדר טיעון עם ההורים שתבעו אותה בארצות הברית. על פי ההסכם, מי שחויב ביותר מ-30 דולר על רכישת אפליקציות שביצעו ילדיו עשוי לקבל את כספו בחזרה. ההורים בישראל יצטרכו לתבוע בעצמם אם גם הם רוצים פיצוי
לכתבה המלאה