#1


"הסיפור הישראלי שלנו, זה שמעוצב כל רגע ורגע חייב להיכתב על ידי מי שחווים אותו יום יום שעה שעה, אנחנו, העדים של המציאות הישראלית. עכשיו יש לנו הזדמנות להפוך את הציווי 'והיגדת לבינך' לממשי, אנחנו יכולים להיות כותבי ההגדה הישראלית הבאה, זו שתישאר לדורות הבאים וזו שתעבור מדור לדור". כולם מוזמנים להשתתף בפרויקט עדות חדש

קרא עוד...