#1


"יש צורך ללכת לשורש השורשים של האמנה החברתית ולהתיר בה את הבחירה שנעשתה. מן הנקודה הזו ומן התיקון שיעשה כאן, נוכל בהמשך לקבל פרספקטיבה ולראות כיצד לתקן את המבנים היותר מורכבים". ראיון עם דני לסרי במסגרת המדור "איך עושה שינוי"?

קרא עוד...