#1


"יש שיאמרו שכל השוואה לשואה תמעיט מהערך שלה ובוודאי שהשוואה בין סבלם של בני אנוש לבעלי חיים הוא פסול מטבעו, יחד עם זאת היא טומנת בחובה את אחת מבעיות היסוד שעומדות בבסיסו של יחסינו כלפי בעלי החיים". אוצר תערוכת "בשר ודם" מציג תפיסות ודימוים מעוררי מחשבה

קרא עוד...