#1

הרשות הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך, תחשוף במעמד שר החינוך האם התלמידים הישראלים שיפרו את רמת הציונים שלהם לעומת מדינות אחרות. בין היתר יחשפו תוצאות מבחני TIMSS ו-PIRLS לשנת 2011
לכתבה המלאה