#1


"התפיסה שלי אודות חיים פוליטיים ושינוי היא שאנחנו תמיד נשארים קצת נטועים בעולם שאותו אנחנו רוצים לשנות. זו לא חולשה או צביעות. זה נובע מהדרך שבה החברה נטועה בתוכנו. מאחר שהיבטים שונים של הזהות שלנו מעוצבים על ידי כוחות חברתיים, שינוי של זהות זו יהיה תמיד הדרגתי". ראיון עם ד"ר מירי רוזמרין

קרא עוד...