#1


"אני מוזמן לכנסים ונותן הרצאות באנגלית ובאיטלקית מקצה העולם ועד סופו. עומד על הפודיום בגאון ומגמגם בביטחון רב. תוכן דברי השזור בדוגמאות מניסיוני הפרקטי בתחום, מרתק בד"כ את הקהל והופך את אופן הדיבור (הגמגום) לחסר משמעות". עדות אישית

קרא עוד...