#1


"לצד השינויים הפוליטיים שהם 'מלמעלה למטה'(Top-Down) ישנם שינויים 'מלמטה למעלה' (Bottom- Up) כדוגמת התאגדות העובדים. זוהי האלטרנטיבה האמיתית. בואו נשים את האמת על השולחן, התאגדות עובדים מצריכה אמונה". שיעור במכללה החברתית כלכלית

קרא עוד...