#1

השנה התשובה מסובכת במיוחד מכיוון שהיא נוגעת לא רק לצרכנות ולערכים כלכליים אלא גם לפוליטיקה - מצד אחד דגמים רבים נמכרים כעת בהנחה במסגרת מבצעי מכירות ובראשית 2013 צפויים שינויים במיסוי הירוק, מצד שני רכישה של רכב שירשם כמודל 2012 עשויה להשפיע באופן משמעותי על ערכו בעת המכירה ויתכן כי עדכון המיסוי הירוק ידחה לאחרי הבחירותלכתבה המלאה