#1


"מתנדבי העמותה שלנו 'תשקופת' נכנסים לבתיהם ולחייהם של אנשים במצוקה. הם אינם יודעים אלו משימות תידרשנה מהם. אך למעשה, המטלה הקונקרטית היא בעלת חשיבות משנית. העיקר הוא שהם נכונים ומוכשרים להקשיב. לשמוע על התקוות כמו גם על האכזבות". בגוף ראשון

קרא עוד...