#1


"מי שמסכים עם ניצול של עובדי קבלן בניקיון ובשמירה עלול למצוא את עצמו או את חבריו מנוצלים כמורה-קבלן, כמרצה-קבלן, בנקאי-קבלן, מתכנת-קבלן או כל צורת קיפוח אחרת המאפשרת למעסיק 'להתייעל' על חשבון שכרם של עובדים ורווחתם". שיעור במכללה החברתית-כלכלית

קרא עוד...