#1


"כשהנפגע לוקח על עצמו את האחריות לטראומה הוא מעניק לעצמו מראית עין של מי שהיתה לו שליטה על התרחשותה: לו רק היה נוהג כך או אחרת היתה הטראומה נמנעת. בתוך הנפש הופכת האשמה את הפאסיביות לאקטיביות, והיסורים, גם אם נותרים קשים, הופכים למשהו שניתן לחשוב עליו". פסיכולוג בנט"ל מזמין להתמודד עם הטראומה

קרא עוד...