#1


הקשבה ותמיכה יכולות לשנות את חייהם של בני נוער בישראל ולהובילם, ובכך גם את המדינה, לעתיד טוב יותר, כך חושב פרופ' יזהר אופלטקה מצוות תכנית "שבע" שייעודה ללמד בני נוער להתמודד עם קשיים ועיבוד רגשות, ולהוציא אותם ממעגל העוני

קרא עוד...