#1



ת"ב!! ולא לחפור שזה כהה!!! ככה זה התמונה! וזה גם לא כהה לדעתי...