#1

החייל ביקש להיפגש עם קב"ן וזכה ליחס אטום ממפקדת המחלקה. לאחר שהעליבה חייל נוסף הפקודים החליטו להתלונן ונציב קבילות החיילים שפט את הקצינה ל-14 ימי ריתוק: "מפקד נדרש לנהוג באופן מאופק וענייני ולהימנע מהתנהגות ומביטויים בלתי הולמים – בוודאי שלא כאלו אשר עלולים להתפרש כמעודדים חייל לפגוע בעצמו"לכתבה המלאה