#1אל תתחילו לחפור עכשיו שזה כהה מדי וחרא כזה... תגיבו לעניין!