#1


"יישום הרפורמה בבריאות הנפש דורשת תוספת שנתית של כ- 500 מיליון שקלים, לפיתוח שירותי רפואת נפש בקהילה. ללא התוספת התקציבית הנדרשת לביצועה, הצהיר מנכ"ל משרד הבריאות שהרפורמה לא תבוצע". אב לילד פגוע נפש כותב

קרא עוד...