#1


"אי אפשר לומר עוד שמדובר ב'מיעוט קיצוני ועשבים שוטים' בלבד, זו חברה שלמה שנגועה בגזענות מן היסוד. הגזענות מתחילה עוד בגנים וממשיכה בבתי הספר, מתפתחת באקדמיה ומסתיימת בהפרדת האתיופים במקומות מגורים ותעסוקה"קרא עוד..