#1


"האזרח כמוביל שינוי חברתי" הוא הנושא המרכזי שיידון במסגרת השולחן העגול ביום ב' באלפי מנשהקרא עוד..