#1


המירוץ הרפובליקני למועמדות נשיאות מתחמם, והמועמדים מתחילים לאבד את העשתונות. מיט רומני הציע לריק פרי, בלהט העימות הטלוויזיוני להתערב על סכום כסף לא קטן. איש לא יזכור על מה התערבו, אבל רומני "זכה" לתדמית של עשיר מנותק

קרא עוד...