#1

עם כדור 5 בקושי על תיקני (3.02).

גובה 1.62-1.64