#1

אני מנסה להתקין sql 2000 על הwin xp pro sp3 וכל פעם שהתקנה כמעט נגמרת הוא נותן לי שגיאה כזאת

הנה הקובץ של הlog
18:41:56 Begin Setup
18:41:56 8.00.194
18:41:56 Mode = Normal
18:41:56 ModeType = NORMAL
18:41:58 GetDefinitionEx returned: 0, Extended: 0x0
18:41:58 ValueFTS returned: 1
18:41:58 ValuePID returned: 0
18:41:58 ValueLic returned: 0
18:41:58 System: Windows NT WorkStation
18:41:58 SQL Server ProductType: Enterprise Evaluation Edition [0x3]
18:41:58 Begin Action: SetupInitialize
18:41:58 End Action SetupInitialize
18:41:58 Begin Action: SetupInstall
18:41:58 Reading Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFi lesDir ...
18:41:58 CommonFilesDir=C:\Program Files\Common Files
18:41:58 Windows Directory=C:\WINDOWS\
18:41:58 Program Files=C:\Program Files\
18:41:58 TEMPDIR=C:\WINDOWS\TEMP\
18:41:58 Begin Action: SetupInstall
18:41:58 Begin Action: CheckFixedRequirements
18:41:58 Platform ID: 0xf000000
18:41:58 Version: 5.1.2600
18:41:58 File Version - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll: 6.0.2900.5512
18:41:58 End Action: CheckFixedRequirements
18:41:58 Begin Action: ShowDialogs
18:41:58 Initial Dialog Mask: 0x8300037, Disable Back=0x1
18:41:58 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x1
18:41:58 Begin Action: DialogShowSdWelcome
18:42:03 End Action DialogShowSdWelcome
18:42:03 Dialog 0x1 returned: 1
18:42:03 End Action ShowDialogsHlpr
18:42:03 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x2,index=1
18:42:03 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x2
18:42:03 Begin Action: DialogShowSdMachineName
18:42:55 ShowDlgMachine returned: -1
18:42:55 ShowDlgMachine: GetLastError returned: 0

18:42:55 ‏‏הפעולה הושלמה בהצלחה.


18:42:55 End Action DialogShowSdMachineName
18:42:55 End Action ShowDialogs
18:42:55 Action CleanUpInstall:
18:42:55 StatsGenerate returned: 2
18:42:55 StatsGenerate (0x0,0x0,0xf000000,0x0,1033,0,0x0,0x0,0,0,0
18:42:55 StatsGenerate -1,)
18:42:55 Installation Failed.


תודה לעוזרים

אם יש בעיה בחוקים תגידו לי ואתקן
תיקון טעות זה בעיה|sql 2000 sqlstp.log סליחה התפקשש