#1


מצלמות המעקב של פקחי מחוז מרכז ברשות הטבע והגנים תיעדו בחודשים האחרונים בטבע המקומי משפחת דורבנים עם גורים, צבוע חוגג על פגר, גירית סקרנית, עיט צפרדעים נדיר וצבאים. התיעוד עשוי להצילם בעתיד מהכחדה בטבעקרא עוד..