#1


רגע מביך נרשם להרמן קיין בדומה לריק פרי שקרס בעימות. ידיעותו המוגבלות של קיין על נושאי חוץ נחשפו, כשבמשך דקות לא ידע לענות מה דעתו על החלטות אובמה על לוב

קרא עוד...