#1


ברוב של 11 תומכים מול 5 מתנגדים, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה שתי הצעות שנועדו להגביל את ארגוני השמאל - אחת תבטל את הפטור ממס והשנייה תגביל את התרומות מגופים בינלאומיים ל-20 אלף שקלים. לבנת התעמתה עם היועץ יעקב עמידרור, שניסה לשכנע את השרים להתנגד

קרא עוד...