#1


"האם אנחנו לא רוצים חברה שבה מתקיים העקרון של ערבות הדדית? חברה לא מנוכרת שבה איכפת לנו גם ממי שחלש יותר מאיתנו או זר לנו". לפניכם מגוון התנדבויות ברחבי הארץ בשבוע הקרובקרא עוד..