#1


צמד דאות שחורות כתף, דורסי יום נדירים שנדדו מאפריקה לישראל ונחשבים למבקרים נדירים ביותר, החליטו להזדווג דווקא באזור אגמון החולה. התוצאה: ארבעה גוזלים בריאים. צלמי הטבע, יוסי אשבול ודרור גלילי תיעדו קינון ראשון בישראלקרא עוד..