#1


כמעט שנה אחרי שבית המשפט המחוזי הרשיע אותו באונס ובמעשים מגונים וגזר עליו שבע שנות מאסר, משה קצב שומע את הכרעת שופטי העליון, שניתנה פה אחד. "אין להתערב בקביעת המהימנות", קבעו השופטים, "אבל החמירו איתו". ynet מעביר במשדר מיוחד את סופו של המשפט שטלטל את המדינה

קרא עוד...