#1


בתשובה לעתירה נגד השימוש שעושה צה"ל בפגזים המכילים זרחן לבן לצורכי מיסוך במקומות יישוב, מסרה המדינה כי לאחרונה הורה סגן הרמטכ"ל לצמצם משמעותית את השימוש בהם, אף שדיני המלחמה אינם מחייבים זאת

קרא עוד...