#1


בין המערב הלוחץ לטהרן המתגרענת: מאחורי ההתנפלות של מוסקבה על דו"ח סבא"א וההתנגדות של בייג'ינג לסנקציות עומדות צ'צ'ניה והקווקז, הזדהות היסטורית ופרגמטיות כלכלית

קרא עוד...