#1


השביתה במשק משפיעה גם על מערכת הבריאות, בה מועסקים עובדי קבלן רבים: כוח האדם יקטן, מרפאות החוץ ייסגרו, לא יבוצעו צילומי רנטגן ומרבית תחנות טיפת חלב לא ייפתחו

קרא עוד...