#1


מתוך רגש הזדהות ובדחף רגעי, נסע האמן גיל דסיאנו לכרמל לאזור בית אורן, אסף אפר מהשרפה והכין ציורים של 44 סוגי עצים, צמחים ומטפסים שנשרפו באסון. שנה לאחר השרפה בכרמל מוקדשת התערוכה "תקווה" לזכרם של 44 הנספים באסון הכרמל. כל ההכנסות יועברו לשיקום כפר הנוער ימין אורדקרא עוד..