#1


תודות לחקירה חשאית של ארגון למען בע"ח, הורשעו אב ובנו באימון כלבים לקרבות אכזריים, ונשלחו לכלא למספר חודשים. גם בנות הזוג שלהן ושותף שלישי נקנסו. "השניים היו אובססיביים לקרבות כלבים", אמרו אנשי הארגוןקרא עוד..