#1


"כדי להבטיח קיומם של 'עבדים מודרניים', המדינה הכשירה בחוק את חברות כוח האדם שיהוו בפועל 'סוחרי עבדים', הפועלים בשם החוק. עבודות הכפיים שעובדי הקבלן עושים, הן עבודות פיסיות קשות ששכרן הוא שכר מינימום במקרה הטוב, והיחס בחלקו הוא יחס מזלזל ואף משפיל כלפי העובדים". קריאה לסדרקרא עוד..