#1


61 חיילים וקצינים מבסיס "פלמחים", שלחו מכתב חריף אל מפקד החיל האוויר, בדרישה לשפר לאלתר את תנאי המחייה של כלבי השמירה הקשורים בכבל בבסיס. "אנו עדים למצב בלתי נסבל ובלתי נתפס של התעללות חמורה", הם מחוקרא עוד..