#1


משלוח של 20 דגי פיראנה הוחרם מחנות לדגי נוי ע"י פקחי משרד החקלאות. על אף האיסור לייבאם, הסחר הלא חוקי בהם משגשג. ברשויות חוששים מתרחיש בו יתאקלמו הדגים בטבע המקומי. חוקר דגים: פיראנות בכינרת? אפשרי מבחינה תיאורטיתקרא עוד..