#1

בהתחלה אני כותב את שם פיעילות ואחרי זה הפרס שיגור ושיתנו תאידי שלהם לשיגור. או שאני אומר להם לאן לבוא !עכשיו אני משגר אותם אל הרכב וכולם על הרכב.עכשיו מי שנשאר אחרון על הרכב ינצחוכמובן אידי 3 ניתח וקיבל 100 אלף !

זהו עד לפה התמונות והמדריך !!!!