#1

אפשר לדון מליון פעם איזה תפקיד יותר חשוב, אבל בסופו של הדבר הצבא בנוי מפרמידה..
אמנם לפעמים מרגיש שלוחמים עושים יותר בשביל הצבא,
אבל באותה מידה - אם הג'ובניקים לא היו נמצאים, לא היה ללוחמים מידע כיצד לפעול בשטח..

בכל מקרה -
לוחם / ג'ובניק, מה תרצה להיות בצבא?