#1


AeBux הוא אתר באקס שהחלטתי לתת לו נסיון. השכרתי 20 מופנים והרווחים באים בקלות.

רייטים:מינימום פאייאוט 3$ בפעם הראשונה, אחר כך 5$ ואז 10$. משלמים ל- AlertPay ו Paypal.

מופנים שהשכרתי. השכרתי 10 ואחרי כמה ימים עוד 10. תראו כמה לחיצות, יומיום ! :
לינק להרשמה:
http://www.aebux.com/?r=940126260


הוצאת כסף כרגע מבוטלת בעקבות בעיות טכניות.

הוכחות תשלום: