#1

Modular
סינטיסיזר מודולרי הוא סינטיסיזר אשר המבנה שלו הוא לא קבוע. יש מגוון מודולים אשר יכולים להתחבר אחד לשני בצורות שונות וכך לשלוט האחד על השני, מה שיגרום לצלילים להשמע אחרת. בעבר (הרחוק) המודולים היו דבר פיזי (קופסה) אשר היו מחברים בעזרת כבלים (פאצ'ים). כיום סינטיסיזרים שכאלו כבר לא מיוצרים בצורה סדירה ואת מקומם תפסו התוכנות.

Monophonic
ההפך מ-polyphonic ולא מ- stereophonic. כאשר מדברים על סינטיסיזר מונופוני, ז"א הוא מסוגל לנגן רק צליל אחד בו זמנית. או במילים פשוטות - אין אקורדים.

Multitimberal
מונח המתאר כלי נגינה תומך מידי, המסוגל להגיב לכמה אפיקי Midi בו זמנית. זאת אומרת, מסוגל גם לנגן כמה כלים בו זמנית. כיום רב הכלים התומכים במידי הם כאלו.N


Note Off
הודעת מידי, אשר אומרת לכלי הנגינה להפסיק לנגן תו מסויים.


Note On
הודעת מידי, אשר אומרת לכלי הנגינה לנגן תו מסויים.


Note-priority
קובע איזה תו יש לנגן כאשר כמה תווים נלחצו ביחד (עם עיכוב אנושי קטן). רוב הכלים משתמשים ב - Last Note-priority ז"א התו שנלחץ אחרון הוא התו שיושמע. בכלים ישנים השתשו בשיטה שונה שאומרת התו הנמוך / גבוה ביותר שנוגן הוא זה שישמע.


O

Offset
סטייה. ההבדל בזמן בין אירועים שונים. הזמן העובר מרגע ההתחלה עד לזמן ביצוע האירוע.

Oscillator
בעברית מתנד. האוסילטור הוא מעגל אלקטרוני (פעם היה מכני והיום לרוב וירטואלי) המפיק תנודות של מתח במחזוריות מסויימת (תדירות). בצורה זו נוצרת צורת גל היצרת את הצליל. כאשר משולבים יותר מאוסילטור אחד וכל אחד מהם מפיק גל שונה, הצליל שיווצר יהיה מעניין יותר ועשיר יותר.

P


Panning
פאנורמה- שינוי מיקום (הזזה) של סיגנל האודיו במרחב הסטריאופוני. על ידי שימוש נכון ב Panning ניתן להעשיר את התוצר הסופי ולגרום לו להישמע מעניין יותר.


patch (פאצ'ים)
מושג בסינטזה, המושג מתייחס לשירשור של מודולים אחד לשני, מערכת שירשורים מסויימת נקראת פאצ' (שירשור - אוסילטורים, מעטפות שליטה, פילטרים,אפקטים וכו', בונים ביחד סינטיסייזר). בעצם כל סינטיסייזר הוא מודולאר שמורכב ממודולים שונים אוסילאטור שמחובר למעטפת שליטה ולעוד אוסילטור ולפילטרים וכך הלאה, השם של המושג הגיע מהפתילים שישמשו לחיבור בין המודולים, (גם הם נקראים פאצ'ים) שינוי קטן בסדר השירשור או במרכיבי השירשור יכול ליצור לנו מגוון אחר של סאונדים. על כל פאצ' ניתן ליצור מגוון מוגבל של סאונדים (ראה המושג "פריסט" preset) ע"י שינויי פרמטרים במודולים שמרכיבים את הפאצ'.

Physical Modelling
שיטת סינטזה של יצירת צליל, שבה מודל מתמטי של הצליל הרצוי משמש לבנית הצליל. השיטה הטובה ביותר ליצירת צלילים אמיתיים כדוגמת, פסנתר, כלי קשת וכו' . . .

Polyphonic
סינטיסיזר הוא פוליפוני הוא סינטיסיזר המסוגל לנגן כמה צלילים בבת אחת (בו זמנית).

Polyphony
ערך מספרי המציין את מספר התווים שסינטיסיזר יכול לנגן בבת אחת (בו זמנית).

preset (פריסטים)
המושג פריסט מתייחס ל"סאונדים" שהסינטי זוכר. עם ההתפתחות הטכנולוגית בתחום הסינטזה, נבנו סינטיסייזרים אשר היו מסוגלים "לזכור" סאונדים. הסאונדים האלו הם בעצם כיוונים של פרמטרים במודולים שמרכיבים את הפאצ', כל שינוי מסויים באחד הפרמטרים משנה את הסאונד. אותם הסאונדים שהסינטי זוכר (ניתן גם לתכנת אותו שיזכור סאונדים מסויימים) נקראים פריסטים.

*קרדיט לפורום אחר.