#1


בתל אביב, כמו גם בחיפה ובירושלים, כדי לכרות עצים בעיר פונה העייריה לפקיד היערות העירוני - שהוא עובד שלה. יתרה מזאת: בת"א, האיש שמאשר את הכריתה הוא גם זה שמופקד עליה בפועל. הצעת חוק חדשה תנסה לקטוע את המציאות המעוותת ולהכניס לתמונה גורם מפקח חיצוני

קרא עוד...