#1


שופטות בית המשפט העליון קיבלו את עתירת "אדם טבע ודין", וקבעו כי המדינה לא לקחה בחשבון שיקולים של פגיעה בסביבה ולא בחנה כראוי חלופות אחרות. אישור התוכנית, אמרו השופטות, היה הופך את האזור "משטח פתוח לשטח בנוי", פוגע בסביבה ומגביר רעש זיהום אוויר. לפיכך, סלילת הקטע המערבי בוטלה ורק הקטע המזרחי יסלל

קרא עוד...