#1


מי שחקרה את האחים המואשמים ברצח הילד לאון קלנטרוב סיפרה בבית המשפט, כי אדיר הבין את הסיטואציה ודבק בגרסה אחת לאורך החקירה, וגם יכול לקשור בין סיבה לתוצאה


קרא עוד...