#1


השר ארדן מתנגד להקמת העיר הפלסטינית החדשה רוואבי בגלל הפגיעה שלה בסביבה. הוא כנראה שכח שההתנחלויות בגדה משתלטות על גבעות בבנייה צמודת קרקע, שהביוב שלהן זורם באופן חופשי לואדיות והכבישים נסללים בלי חשבון. אז למה באמת מתנגד ארדן לרוואבי?

קרא עוד...