#1


פטור מארנונה לשלוש שנים, תמיכה כספית במימון שכר הדירה, מימון הסעות ילדים וגם הנחות בגני ילדים - אלו ההטבות שמציע חבר מועצה מש"ס לחרדים, על-מנת שיעברו לשכונות שפירא וקריית-שלום. המתנגדים: "זהו ניסיון ציני להשתמש בבעיית הפליטים והעובדים הזרים על מנת ליצור מציאות חדשה בעיר"


קרא עוד...