#1


חצי שנה אחרי פרסומן, הממשלה מתייחסת סוף סוף למסקנות ועדת החקירה למשק המים. השרים יתבקשו לאשר נוסח שמחליש מאוד את מעמדה של רשות המים כגוף עצמאי המנהל את משק המים, ומגביר את מעורבות הממשלה והציבור. בנוסף מוצע שינוי במדיניות התעריפים. המשמעות: עליית מחירים

קרא עוד...