#1


שופטי העליון נענו לדרישות הסטודנטים והפרופסורים שמחו על האלימות מצד השוטרים, המוצבים באוניברסיטאות במדינה מאז שנות ה-80'. "זו פגיעה בחירות האקדמית", נימקו


קרא עוד...