#1


כדי להקים מבנים זמניים עבור מפוני גוש קטיף כרתו בקיבוץ נווה ים חורשת עצים - בלי לקבל אישור מראש. אבל הם לא הסתפקו בכך: רק אחרי שהחלו עבודות בשטח ביקש הקיבוץ - ואף קיבל - אישור לבנייה ולשימוש חורג בקרקע. מי יעצור אותם עכשיו?

קרא עוד...