#1


משרד החינוך כינס מסיבת עיתונאים ובה הכריז חגיגית על שיפור במבחני המיצ"ב, המודדים הישגים במדעים, בשפת אם, במתמטיקה ובאנגלית. בצד ההישגים, נמצאו פערים גדולים בין תלמידים מרקע סוציו-אקונומי שונה. הפער הגדול ביותר: במתמטיקה ובאנגלית בכיתות ח'


קרא עוד...